BasePoint

Projecten

Situatiemeting

Hier komt de omschrijving
Locatie: Domburg

Maatvoeren poeren

Toegestane afwijking 1mm
Locatie: Tilburg

Bouwmaatvoering woning

Hier komt de omschrijving
Locatie: Rockanje

Maatvoeren constructies

Beton en staalconstructies uitzetten en controleren
Locatie: Terneuzen

Revisiemetingen

Inmeten rioolaansluitingen
Locatie: Westkapelle

3D bouwput

3d machinemodel voor ontgraven
van de bouwput
Locatie: Zoutelande

3D bassin

3d machinemodel voor aanleg foliebassins
Locatie: Dinteloord

Invliegen terrein, luchtfoto en grondbalans

Hoogtemeting middels drone, luchtfoto en grondbalans
Locatie: Alblasserdam

Nulmeting, 3D ontwerp en grondbalans

Nulmeting middels quad, 3d ontwerp nieuwe situatie en grondbalans
Locatie: Puttershoek

Maatvoeringstekening, 3D model en uitzetwerk

Uitwerken afwatering en maken 3d model machinebesturing en uitzetwerk
Locatie: Oostkapelle

Inmeten/controleren trapgaten

Middels 3D scan controlemeting uitgevoerd van trapgaten Oplevering in Recap, Revit en AutoCAD
Locatie: Goes

Diverse ondersteuning inmeet/uitzetwerk

We springen bij als er capaciteit tekort is bij diverse bedrijven

Uitcijferen rotonde

Uitzetwerk middels total station
voor het asfalteren
Locatie: Woensdrecht

Uitcijferen bedrijfsvloer

Middels 3D model en totalstation uitcijferen uitvlakken asfalt
Locatie: Rotterdam

Bouwmaatvoering nieuwbouwwoningen

Complete bouwmaatvoering van heipiketten tot noklijnen
Locatie: Terneuzen

3D inscannen pijlers

Maken en uitwerken scans tot 3D model van diverse pijlers
Locatie: Oosterscheldekering

Heipalen school

Uitzetwerk heipiketten in bouwput voor nieuw te bouwen school
Locatie: Rotterdam

Inmeten bruggen

Situatiemetingen van 5 voetgangersbruggen
Locatie: Delft